СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано дослідження ризику метаболічного синдрому учнів старших класів. Метаболічний синдром можна умовно визначити як групування кількох метаболічних факторів ризику в однієї людини. Поступово зростає кількість учнів старших класів, які страждають від цього синдрому в усьому світі, в основному внаслідок постійного зростання поширеності ожиріння та малорухливого способу життя. Зазначено, що раннє виявлення та лікування старшокласників із ожирінням і численними метаболічними порушеннями дозволяє зосередити ресурси, особливо для дітей із підвищеним ризиком, і спрямувати цілеспрямоване втручання, котрі спрямовані на зниження ризику кардіометаболічних захворювань. Хоча інколи діагноз встановлюється із запізненням, оскільки метаболічний синдром, як ожиріння, недооцінюється сім’ями, лікарями загального профілю раннє виявлення та лікування є вирішальними та можуть допомогти пом’якшити процес захворювання. The publication analyzes the study of the risk of metabolic syndrome among high school students. Metabolic syndrome can be conditionally defined as the grouping of several metabolic risk factors in one person. The number of students is gradually increasing high school students suffering from this syndrome worldwide, mainly due to the continuous increase in the prevalence of obesity and sedentary lifestyles. It is noted that early detection and treatment of obese high school students and multiple metabolic disorders allows to focus resources, especially for children at increased risk, and direct targeted interventions aimed at reducing the risk of cardiometabolic diseases. Although diagnosis is sometimes delayed because metabolic syndrome, like obesity, is underdiagnosed by families, early detection and treatment are important to general practitioners crucial and can help mitigate the disease process.
Опис
Ключові слова
метаболізм, харчова поведінка, ожиріння, учні старших класів, metabolism, eating behavior, obesity, high school students
Цитування
Кузнецова О. Р. Стан дослідження проблеми ризику розвитку метаболічного синдрому в учнів старших класів / О. Р. Кузнецова // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 55–56.