МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ЯКОБА І ВІЛЬГЕЛЬМА ҐРІММ У ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано вивчення творчості Якоба і Вільгельма Ґрімм у школі. Зазначено, що під час вивчення творчості братів Ґрімм у 5 класі учні матимуть можливість ознайомитися з культурою та традиціями Німеччини, а також розширити знання з літературознавства. Вивчення творчості Братів Ґрімм може допомогти учням розвинути критичне мислення, уяву, мовні та мовленнєві здібності та пізнавальний інтерес до літератури та культури інших народів. The publication analyzes the study of the works of Jacob and Wilhelm Grimm at school. It is noted that while studying the work of the Brothers Grimm in the 5th grade, students will have the opportunity to familiarize themselves with the culture and traditions of Germany, and also expand knowledge of literary studies. Studying the work of the Brothers Grimm can help students develop critical thinking, imagination, language and speaking skills, and a cognitive interest in the literature and culture of other peoples.
Опис
Ключові слова
казки, Я. і В. Ґрімм, дитяча література, методика викладання, fairy tales, Y. and V. Grimm, children's literature, teaching methods
Цитування
Аббасова С. М. Методика вивчення творчості Якоба і Вільгельма Ґрімм у школі / С. М. Аббасова // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 7–8.