ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано формування творчих умінь молодших школярів на уроках музичного мистецтва. З’ясовано, що найбільш ефективними методами та формами навчання і виховання для молодших школярів є ті, які ґрунтуються на ігровому підході. Використання музично-дидактичних ігор, котрі поєднують різні види музичної діяльності, є природним для формування творчих умінь у дітей, оскільки вони спонукають молодших школярів до досягнення нових результатів. Визначено види музично-дидактичних ігор, які можна використовувати на уроках музичного мистецтва і творчі вміння, які формуються під час планомірного та систематичного впровадження в навчально-виховний процес комплексу музично-дидактичних ігор. The publication analyzes the formation of creative skills of junior high school students in music lessons. It was found that the most effective methods and forms of education and education for younger schoolchildren are those based on a game approach. The use of musical and didactic games, which combine different types of musical activities, is natural for the formation of creative skills in children, as they encourage younger students to achieve new results. The types of musical and didactic games that can be used in music lessons and creative skills that are formed during the planned and systematic introduction into the educational process are defined a complex of musical and didactic games.
Опис
Ключові слова
музична освіта, творчий розвиток, музично-дидактичні ігри, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, musical education, creative development, musical didactic games, children of primary school age, student works
Цитування
Іванченко Д. О. Формування творчих умінь молодших школярів на уроках музичного мистецтва / Д. О. Іванченко // Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі [Електронне видання] : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 13–14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. О. Матвєєвої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 105–109.