МІСЦЕ І РОЛЬ ФІЗКУЛЬТХВИЛИНОК НА УРОКАХ ПИСЬМА В 1 КЛАСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто роль фізкультхвилинок на уроках письма. Фізкультхвилинка – це комплекс різноманітних вправ, які впроваджуються під час навчальних занять з метою підвищення ефективності як учнів, так і вчителів. Вона спрямована на зняття втоми, надання організму можливості відпочити й поліпшення роботи нервової системи та м’язів. Зазначено, що введення фізкультхвилинок на уроках письма в першому класі є важливим кроком у забезпеченні повноцінного розвитку молодших школярів. Це важлива практика, яка сприяє покращенню як фізичного, так і навчального середовища для молодших школярів. The publication examines the role of physical education minutes in writing lessons. A physical education minute is a set of various exercises that are implemented during training sessions with the aim of increasing the efficiency of both students and teachers. It is aimed at relieving fatigue, giving the body the opportunity to rest and improving the work of the nervous system and muscles. It is noted that the introduction of physical education minutes in writing lessons in the first grade is an important step in ensuring the full development of younger schoolchildren. This is an important practice that helps improve both the physical and learning environment for younger students.
Опис
Ключові слова
письмо, процес навчання, фізкультхвилинки, початкова школа, студентські роботи, writing, learning process, physical education minutes, primary school, student works
Цитування
Вільхівська М. Місце і роль фізкультхвилинок на уроках письма в 1 класі / М. Вільхівська // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 34.