МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕТИКИ МОВЛЕННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано методику формування етики мовлення в молодших школярів. Джерелом формування мовленнєвого етикету в початковій школі є уроки зв’язного розвитку мовлення, бесіди про витвори мистецтва, а також позаурочні заходи: екскурсії, свята, вікторини. Зазначено, що формування етикету мовлення молодших школярів можна здійснювати практично на будь-якому заході та в позаурочний час незалежно від спрямованості та специфіки того чи того заняття. The publication analyzes the method of formation of speech ethics in younger schoolchildren. The source of the formation of speech etiquette in primary school is lessons on coherent speech development, conversations about works of art, as well as extracurricular activities: excursions, holidays, quizzes. It is noted that the formation of speech etiquette of younger schoolchildren can be carried out at almost any event and in extracurricular time, regardless of the direction and specificity of this or that lesson.
Опис
Ключові слова
мовлення, етикет, розвиток мовлення, діти молодшого шкільного віку, початкова школа, студентські роботи, speech, etiquette, speech development, children of primary school age, primary school, student works
Цитування
Кринична А. Методика формування етики мовлення в молодших школярів / А. Кринична // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 26.