ЛАТИСЬКІ ПІДРУЧНИКИ З ЧИТАННЯ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано латиські підручники з читання для початкової школи. Зазначено, що сьогодні Україна націлена на приєднання до європейської спільноти. Звичайно, узгодження потребують певні закони та вимоги, однак сьогодні ми можемо впевнено сказати, що українська педагогіка в парадигмі Нової української школи знаходиться на гідному рівні. Порівняння підручників для початкової школи Латвії та України свідчить про наявність спільних підходів у навчанні дітей читати. The publication analyzes Latvian reading textbooks for primary school. It is noted that today Ukraine aims to join the European community. Of course, certain laws and requirements require coordination, but today we can confidently say that Ukrainian pedagogy is in the paradigm The new Ukrainian school is at a decent level. A comparison of textbooks for primary schools in Latvia and Ukraine indicates the presence of common approaches in teaching children to read.
Опис
Ключові слова
латиські підручники, читання, освітній процес, початкова школа, студентські роботи, Latvian textbooks, reading, educational process, primary school, student works
Цитування
Сирота А. Латиські підручники з читання для початкової школи / А. Сирота // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 24.