РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЕСТРАДНОГО ВОКАЛУ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто існуючі реалізації методів формування навичок естрадного вокалу в процесі підготовки вокальних творів «Maybe I, Maybe You» та «Creep». Зазначено, що реалізація методів формування навичок естрадного вокалу в процесі підготовки творів вокальної програми вимагає від викладача творчого пошуку, як індивідуального підходу до особистості студента, так і врахування художньо-образної сфери обраної композиції. The publication considers the existing implementations of methods of forming pop vocal skills in the process of preparing vocal works "Maybe I, Maybe You" and "Creep". It is noted that the implementation of methods of forming pop vocal skills in the process of preparation of the vocal programme requires the teacher to search for creative ideas, both an individual approach to the student's personality and consideration of the artistic and figurative sphere of the chosen composition.
Опис
Ключові слова
естрадний вокал, вокальні твори, постановка голосу, музичне мистецтво, професійна підготовка, pop vocal, vocal works, voice training, musical art, professional training
Цитування
Васильєва О. Реалізації методів формування навичок естрадного вокалу у майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі підготовки творів вокальної програми / О. Васильєва // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 147–150.