ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкриваються значення змісту навчального матеріалу як засобу розвитку пізнавальної активності учня. Виокремлено особливості, завдяки яким навчальний матеріал засвоюється легше і сприяє розвитку пізнавальної активності особистості, а саме: використання цікавої, якісної, достовірної інформації; використання гумористичного навчального матеріалу; застосування інформації, фактів, що пов’язані з закономірностями і розкриттям причин явищ, що вивчаються; наявність нового у змісті навчального матеріалу і в підході до його розгляду. The work reveals the significance of the content of educational material as means of development of student’s cognitive activity. The specific features due to which the educational material is assimilated easier and contributes to the development of person’s cognitive activity are highlighted. They are the use of interesting, high-quality, reliable information; use of humorous educational information; use of information and facts related to regularities and revelation of the causes of the studied phenomena; availability of something new in the content of the educational material and in the approach to study it.
Опис
Ключові слова
пізнавальна активність, особистість, зміст, навчання, навчальна інформація, cognitive activity, personality, content, learning, educational information
Цитування
Лі Цяньє. Зміст навчального матеріалу як засіб розвитку пізнавальної активності особистості / Лі Цяньє // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 340–343.