ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ЕТИЧНИХ КОДЕКСІВ НАУКОВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ОГЛЯДУ КУРСУ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває структуру і теоретичні основи етичних кодексів науковців України в контексті євроінтеграції і європейських цінностей. Наукову новизну статті складають визначені наукові підходи до складання етичних кодексів закладів вищої освіти України, її структура. The article reveals the structure and theoretical foundations of ethical codes of Ukrainian scientists in the context of European integration and European values. The scientific novelty of the article consists of certain scientific approaches to the compilation of ethical codes of higher education institutions of Ukraine, its structure.
Опис
Ключові слова
етичний кодекс науковця, зміст і структура етичного кодексу, європейські цінності, наукові підходи, етичні стандарти поведінки, scientist's code of ethics, content and structure of the code of ethics, European values, scientific approaches, ethical standards of behavior
Цитування
Трубавіна І. До питання про визначення змісту етичних кодексів науковців у закладах вищої освіти з огляду курсу на євроінтеграцію / І. Трубавіна, О. Чередниченко, К. Недря // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 49–51.