Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1189
Title: ЗНАЧЕННЯ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ В СІМЕЙНОМУ ВИХОВАННІ
Other Titles: ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ
THE SIGNIFICANCE OF NATIONAL TRADITIONS IN FAMILY EDUCATION
Authors: Давидова, М. О.
Keywords: сімейне виховання
сім'я
народні традиції
збереження традицій
формування національної культури
семейное воспитание
семья
народные традиции
сохранение традиций
формирование национальной культуры
family education
family
folk traditions
preservation of traditions
the formation of a national culture
Issue Date: 23-Jun-2017
Publisher: Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Citation: Давидова М. О. Значення народних традицій в сімейному вихованні / М. О. Давидова // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін., Харк. Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. – Харків, 2017. – С. 42–47.
Abstract: Засобом досягнення головної мети народного виховання є народні традиції, які передаються з покоління в покоління, змалку формуючи у дитини необхідні якості та звички. Величезний вплив на дитину справляють домашня обстановка, побут у сім’ї, тому існують естетичні традиції, які привчають дитину любити та берегти красу, шанувати рідний дім та батьків, а також родинна обрядовість, яка виступає засобом саморегуляції людського життя. Родинні обряди охороняли цінність сім’ї, зберігали святість людських стосунків. Родинне правильне виховання служить для наслідування у всіх прийдешніх поколіннях. Українська родина як виховна організація володіє особливим педагогічним потенціалом, який має бути плідно використаний у сучасному вихованні. Средством достижения главной цели народного воспитания являются народные традиции, которые передаются из поколения в поколение, с детства формируя у ребенка необходимые качества и привычки. Огромное влияние на ребенка оказывают домашняя обстановка, быт в семье, поэтому существуют эстетические традиции, которые приучают ребенка любить и беречь красоту, уважать родной дом и родителей, а также семейные обряды, которая выступает средством саморегуляции человеческой жизни. Семейные обряды охраняли ценность семьи, хранили святость человеческих отношений. Семейный правильное воспитание служит для подражания во всех грядущих поколениях. Украинская семья как воспитательная организация обладает особым педагогическим потенциалом, который должен быть плодотворно использован в современном воспитании.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1189
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Давидова М. О. Значення народних традицій.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.