СОЦІАЛЬНО -ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ВЕТЕРАНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано соціально-психологічну реабілітацію військовослужбовців. Зазначено, що проведення заходів з реабілітації захисників сприяє зниженню впливу психотравмуючих факторів, викликає позитивний, тонізуючий ефект у психологічній сфері, допомагає впоратися з життєвими труднощами, закладає надійне підґрунтя для самостійного їх подолання. До ефективних засобів реабілітації належать різні види терапії мистецтвом, спортивні змагання, конкурси, квести, діяльність груп самодопомоги, сімейна терапія, організація спільного дозвілля, використання терапевтичного відновлювального потенціалу природи, залучення до занять, які приносили задоволення до війни. The publication analyses the social and psychological rehabilitation of military personnel. It is noted that rehabilitation of defenders helps to reduce the impact of psycho-traumatic factors, causes a positive, tonic effect in the psychological sphere, helps to cope with life difficulties, and lays a reliable basis for overcoming them independently. Effective means of rehabilitation include various types of art therapy, sports competitions, contests, quests, self-help groups, family therapy, organisation of joint leisure activities, using the therapeutic restorative potential of nature, involvement in activities that were enjoyable before the war.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, соціально-психологічна реабілітація, військовослужбовці, ветерани, socio-pedagogical activity, socio-psychological rehabilitation, military personnel, veterans
Цитування
Сиротюк М. І. Соціально-педагогічна діяльність з соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів / М. І. Сиротюк // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 181–183.