ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано напрями та потреби, що виникають у підприємства під час війни. Зазначено, що основними проблемами у суб’єктів українського підприємництва під час війни є суттєве скорочення попиту внаслідок зменшення кількості споживачів та їх доходів, складнощі щодо прогнозування розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку, порушення логістики, зруйнованість ланцюгів постачання, нестача сировини (або значне її здорожчання), іноді фізичне руйнування активів фірм, обмежений доступ до фінансів та дефіцит кваліфікованих кадрів. The publication analyses the directions and needs arising for enterprises during the war. It is noted that the main problems faced by Ukrainian business entities during the war are a significant reduction in demand due to a decrease in the number of consumers and their incomes, difficulties in forecasting the development of the situation in Ukraine and in the domestic market, disruption of logistics, destruction of supply chains, shortage of raw materials (or a significant increase in their price), sometimes physical destruction of firms' assets, limited access to finance and shortage of qualified personnel.
Опис
Ключові слова
українське підприємництво, воєнний стан, Ukrainian business, martial law
Цитування
Мельникова О. В. Проблеми функціонування суб'єктів підприємницького сектору в Україні в умовах війни / О. В. Мельникова // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25 листоп. 2022 р. – Харків, 2022. – С. 122–124.