МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розкрито музично-просвітницьку діяльність студентів музичного мистецтва. Зазначено, що музично-просвітницька діяльність спрямовується на розширення світогляду різних учасників освітнього процесу (учнів, їхніх батьків, інших педагогів, громадськості в цілому), формування їхньої естетичної культури й обізнаності у сфері музичного мистецтва. Музично-просвітницька діяльність здійснюється завдяки різним організаційним формам і методам (концерти, лекції, бесіди, дискусії, музичні вікторини, музично-літературна вітальня, музично-просвітницький салон, музичний фестиваль тощо) і передбачає всебічну професійну підготовку студентів – майбутніх учителів музичного мистецтва. The publication reveals the musical and educational activities of music students. It is noted that musical and educational activities are aimed at expanding the worldview of various participants in the educational process (students, their parents, other teachers, the public in general), forming their aesthetic culture and awareness in the field of musical art. Music education activities are carried out through various organisational forms and methods (concerts, lectures, talks, discussions, music quizzes, music and literature living room, music and education salon, music festival, etc.) and provide for comprehensive professional training of students - future music teachers.
Опис
Ключові слова
музично-просвітницька діяльність, майбутні учителі, музичне мистецтво, musical and educational activities, future teachers, musical art
Цитування
Хун Женьлун. Музично-просвітницька діяльність студентів – майбутніх учителів музичного мистецтва / Хун Женьлун // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 1006–1009.