ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх філологів. Зазначено, що в процесі підготовки майбутніх філологів викладачі вищої школи широко застосовують на заняттях інтерактивні технології. Зроблено висновок, що у підготовці вчителя-філолога особливе значення мають інтерактивні технології кооперативного навчання, оскільки саме вони допомагають здобувачам отримувати нові знання й удосконалювати вміння і навички працювати разом у колективі. The publication explores the use of interactive technologies in the training of future philologists. It is noted that in the process of training future philologists, higher education teachers widely use interactive technologies in the classroom. It is concluded that interactive technologies of cooperative learning are of particular importance in the training of a philologist teacher, since they help students to acquire new knowledge and improve their skills and abilities to work to work together in a team.
Опис
Ключові слова
інтерактивні технології, підготовка вчителів, вчителі-філологи, interactive technologies, teacher training, philology teachers
Цитування
Собченко Т. М. Використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх філологів / Т. М. Собченко, В. В. Федоренко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 581–583.