Використання ліричної поезії в навчанні англійської мови студентів філологічних спеціальностей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет імені Івана Франка; Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті розглянуто основні способи використання ліричної поезії в навчанні англійської мови. З’ясовано, що робота з віршами не лише сприяє естетичному вихованню, але також надає можливості для обговорення широкого спектру актуальних тем, відпрацювання нової лексики, розширення словникового запасу студентів, розвитку вмінь усного мовлення, аналітичного й творчого мислення, перекладацьких навичок тощо. The article describes the main ways of using lyrical poetry in teaching English. The research has shown that working with poems not only contributes to aesthetic education but also provides opportunities for discussing a wide range of topical issues, expanding students’ vocabulary and practicing it, developing speaking skills, analytical and creative thinking, translation skills etc.
Опис
Ключові слова
лірична поезія, навчання англійської мови, іноземна філологія, творче мислення, аналітичне мислення, навички говоріння, перекладацькі навички, lyrical poetry, teaching English, foreign philology, creative thinking, analytical thinking, speaking skills, translation skills
Цитування
Зосімова О. В. Використання ліричної поезії в навчанні англійської мови студентів філологічних спеціальностей / О. В. Зосімова // Студентоцентрований горизонт філологічної освіти: здобутки і перспективи : матеріали всеукр. наук.-пед. підвищення кваліфікації, 27 берез. – 7 трав. 2023 р. – Одеса : Гельветика, 2023. – С. 56–60.