НАСТУПНІСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано наступність в організації інноваційно-дослідної діяльності у закладах загальної середньої освіти. Виділено основні етапи організації та визначено етапи цього процесу: (адаптаціний, активізаційний, пізнавальний, дослідницький, науковий). Зроблено висновок, що проблема наступності організації інноваційно-дослідної діяльності – це складний та довготривалий процес, який потребує єдності управління, навчання та виховання. The publication analyses the continuity in the organisation of innovation and research activities in general secondary education institutions. The main stages of the organisation are highlighted and the stages of this process are defined: (adaptation, activation, cognitive, research, scientific). It is concluded that the problem of continuity in the organisation of innovation and research activities is a complex and long-term process that requires unity of management, training and education.
Опис
Ключові слова
інноваційно-дослідна діяльність, наступність, заклади загальної середньої освіти, innovation and research activity, continuity, general secondary education institutions
Цитування
Бондаренко Д. Р. Наступність в організації інноваційно-дослідної діяльності у закладах загальної середньої освіти / Д. Р. Бондаренко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 430–433.