АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УНІВЕРСИТЕТАХ КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано застосування мультимедійних технологій в університетах КНР. Мультимедійні технології навчання дають здобувачу змогу активну включатися в освітній процес. У них підвищується пізнавальний інтерес, мотивація до навчання, розвивається увага та пам'ять, що якісно впливає на результати навчання. Зазначено, що в сучасних умовах тільки мультимедійна система навчання може повністю мобілізувати аудіовізуальні та інші органи чуття здобувачів освіти й у такий спосіб отримати найкращий когнітивний ефект. Тому використання мультимедійних технологій навчання є вкрай необхідним у Китаї. The article analyses the use of multimedia technologies in Chinese universities. Multimedia learning technologies allow students to actively to be actively involved in the educational process. They increase cognitive interest, motivation to learn, develop attention and memory, which has a qualitative impact on learning outcomes. It is noted that in modern conditions, only a multimedia learning system can fully mobilise the audiovisual and other senses of students and thus obtain the best cognitive effect. Therefore, the use of multimedia learning technologies is essential in China.
Опис
Ключові слова
мультимедіа, освітній процес, інноваційні технології, університети Китаю, multimedia, educational process, innovative technologies, Chinese universities
Цитування
Чжан Ітін. Аналіз застосування мультимедійних технологій в університетах КНР / Чжан Ітін // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 295–296.