ВИКЛИКИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто дистанційне підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Ключовим аспектом цього процесу стала диверсифікація освітніх послуг у цій царині, що суттєво змінило ринок відповідних провайдерів. Ще одним важливим фактором стало суттєве збільшення дистанційних форм підвищення кваліфікації, що було обумовлено спочатку пандемією COVID-19, а згодом уведенням воєнного стану в Україні. Зазначено виклики для дистанційного підвищення кваліфікації педагогічних працівників. The publication deals with distance learning for teachers. A key aspect of this process has been the diversification of educational services in this area, which has significantly changed the market of relevant providers. Another important factor was the significant increase in distance learning, which was first caused by the COVID-19 pandemic and then by the introduction of martial law in Ukraine. Challenges for distance in-service training of teachers are outlined.
Опис
Ключові слова
підвищення кваліфікації, педагоги, дистанційне навчання, in-service training, teachers, distance learning
Цитування
Лунячек С. В. Виклики для дистанційного підвищення кваліфікації педагогічних працівників на сучасному етапі / С. В. Лунячек // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 234–235.