РОЗВИТОК МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КИТАЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто систему дошкільної музичної освіти Китаю. Дошкільна музична освіта в Китаї перебуває в процесі вивчення та імплементації зарубіжної системи навчання музики. Нині сформувалася система навчання музиці, яка базується на методах навчання Орфа і Кодалі, програмі ритму тіла Далкросса та інших. The article discusses the system of preschool music education in China. Preschool music education in China is in the process of studying and implementing foreign music education systems. At present, a system of music education has been formed based on the teaching methods of Orff and Kodaly, the Dalcross body rhythm programme and others.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, музична освіта, навчання музики в Китаї, preschool education, music education, music teaching in China
Цитування
Чжан Хао. Розвиток музичного виховання в системі дошкільної освіти Китаю / Чжан Хао // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 150–152.