Сленгізми як лексичний засіб вираження емоцій в англійській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються засоби вираження емоцій, серед яких важливе значення має використання сучасних молодіжних сленгізмів. Стаття базується на роботах, присвячених вивченню молодіжного сленгу та емоційної лексики. В результаті дослідження було виявлено, що мова є головним способом відображення емоційного стану людини під час комунікації. Сленгізми, як новоутворення в межах мови, є важливим засобом вираження емоцій у сучасній англійській мові. The article discusses the means of expression of emotions, among which the use of modern youth slang takes a special place. The article is based on works devoted to the study of youth slang and emotional vocabulary. The study found that speech is the main way to reflect a person's emotional state during communication. Slang as a new language formation is an important means of expressing emotions in modern English.
Опис
Ключові слова
емоції, почуття, емоційна лексика, сленгізми, сленг, emotions, feelings, emotional vocabulary, slangism, slang
Цитування
Єнгібарян Л. Сленгізми як лексичний засіб вираження емоцій в англійській мові / Л. Єнгібарян // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 93–95.