Розвиток інтеркультурної компетентності на уроках німецької мови у 5-11 класах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто питання формування інтеркультурної компетентності як необхідного фактору у здійсненні комунікації між представниками різних культур. Розкрито зміст поняття «інтеркультурної компетентності» та проаналізовано проблемні питання її формування. Обґрунтовано актуальність поняття «інтеркультурна компетентність», представлено погляди західних науковців, щодо її суті. The article considers the issue of intercultural competence formation as a necessary factor in communication between representatives of different cultures. The content of the “intercultural competence” concept has been revealed and the problematic issues of its formation have been analyzed. The relevance of the concept of "intercultural competence" has been substantiated and the views of Western scientists on its essence have been presented.
Опис
Ключові слова
міжкультурно-компетентна особа, інтеркультурна компетентність, інтеркультурна компетентність, стандарти освіти, учнів,, якість навчання, interculturally competent person, intercultural competence, intercultural communication, educational standards, student achievement, quality of education.
Цитування
Белевцова М. Розвиток інтеркультурної компетентності на уроках німецької мови у 5-11 класах / М. Белевцова // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 35 –38