Використання інтерактивних вправ при формуванні у здобувачів навичок домедичної допомоги при опіках

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Авторами досліджено питання формування навичок домедичної допомоги у майбутніх вчителів. Однією із найпоширеніших травм під час надзвичайних ситуацій є опіки. Поруч із теоретичною підготовкою авторами запропоновано проводити візуалізацію можливих ситуацій при опіках різного ступеня і різної етіології, застосовуючи інтерактивні вправи. The authors investigated the issue of the formation of pre-medical care skills among future teachers. One of the most common injuries during emergency situations is burns. In addition to theoretical training, the authors suggested visualization of possible situations with burns of different degrees and different etiologies, using interactive exercises.
Опис
Ключові слова
невідкладна допомога, домедична допомога, опіки, інтерактивні вправи, emergency care, first aid, burns, interactive exercises
Цитування
Литвин О. В. Використання інтерактивних вправ при формуванні у здобувачів навичок домедичної допомоги при опіках / О. В. Литвин, І. О. Ликова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 183–184.