ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМІЧНОГО ЖАНРУ СЯНШЕН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано тексти сяншен. За визначенням сяншен (相声 xiàngsheng) — це жанр китайської традиційної вистави комедійного жанру з переважною кількістю розмов. Вважається, що сяншен є одним з найпопулярніших жанрів театрального мистецтва у Китаї. Виділено основні жанроутворюючі ознаки текстів сяншен: комунікативна мета, форма вистави, комунікативні ролі головних акторів в другорядних, і їх основні виконавські техніки. The article analyses xiangsheng texts. By definition, xiangsheng (相声 xiàngsheng) is a genre of Chinese traditional comedy performance with a predominant amount of talk. It is believed that xiangsheng is one of the most popular genres of theatre in China. The article highlights the main genre-forming features of xiangsheng texts: communicative purpose, performance form, communicative roles of the main actors in the secondary ones, and their main performance techniques.
Опис
Ключові слова
сяншен, китайське театральне мистецтво, комедійний жанр, xiangsheng, Chinese theatre art, comedy genre
Цитування
Куліш М. О. Загальна характеристика комічного жанру сяншен / М. О. Куліш // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 74–76.