Соціальна комунікація комах в системі феромонних зв’язків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Анотація
Розглянуто різні підходи до феромонної комунікації комах як однієї з форм соціальної поведінки. Відмічена залежність процесу спарювання від фізіологічних внутрішніх стимуліві факторів навколишнього середовища. Вказано на взаємопов’язаність різноманітних етологічних підходів, що дає можливість використовувати етологічний підхід для узагальнення отриманих даних в єдинє ціле. Various approaches to insect pheromone communication as one of the forms of social behavior are considered. The dependence of the mating process on physiological internal stimuli and environmental factors was noted. The interconnectedness of various ethological approaches is indicated, which makes it possible to use the ethological approach to synthesize the obtained data into a single whole when clarifying the integrity of the process of social behavior.
Опис
Ключові слова
соціальна поведінка комах, спарювання комах, феромонна комунікація, феромонна комунікація, феромонна комунікація, social behavior of insects, mating of insects, pheromone communication, ethological approach
Цитування
Пальчик О. О. Соціальна комунікація комах в системі феромонних зв’язків / О. О. Пальчик, О. В. Твердохліб // Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини : матеріали Міжнар. наук-практ. конф. / Полтав нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Київ. нац. мед. ун-т ім О. О. Богомольця [та ін. ; за заг. ред. С. І. Дубініна]. – Полтава, 2022. – С. 276–278.