Сторітелінг як засіб формування сучасної природничої освіти в учнів загальноосвітньої школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено один з новітніх підходів, які забезпечують ефективність вивчення природничих наук в учнів загальноосвітньої школи, – сторітелінг. The article examines one of the newest approaches that ensure the effectiveness of studying natural sciences among secondary school students - storytelling.
Опис
Ключові слова
формування екологобіоетичної культури, природнича освіта, сторітелінг, formation of ecological and bioethical culture, nature education, storytelling
Цитування
Пилипенко В. А. Сторітелінг як засіб формування сучасної природничої освіти в учнів загальноосвітньої школи / В. А. Пилипенко, О. О. Пінський // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 94–95.