Сучасні методи та технології навчання при вивчені курсу «Ботаніка» у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Університет Ушинського
Анотація
В даній роботі наводяться сучасні інтерактивні методи та технології, які використовують викладачі при викладанні курсу «Ботаніка» в ХНПУ імені Г. С. Сковороди, що спрямовують студентів на активізацію критичного мислення. This work introduces us to modern interactive methods and technologies used by teachers in teaching the course "Botany" at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University that direct students to activate critical thinking.
Опис
Ключові слова
сучасні методи, технології, ботаніка, ХНПУ імені Г. С. Сковороди, modern methods, technologies, botany, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Волкова Р. Є. Сучасні методи та технології навчання при вивчені курсу "Ботаніка" у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди / Р. Є. Волкова, О. В. Твердохліб, Ю. В. Бенгус // Сучасні методи та форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 15 черв. 2022 р. – Одеса : Ун-т Ушинського, 2022. – С. 48–50.