Модифіковані програми художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого та еколого-натуралістичного напрямів позашкільної освіти (для школярів з інтелектуальними порушеннями)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В даному посібнику представлено модифіковані програми художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого та еколого-натуралістичного напрямів позашкільної освіти до занять у гуртках. У процесі колективної, доступної та соціально-корисної діяльності школярі з інтелектуальними порушеннями у позашкільній гуртковій роботі стикаються із життєвими ситуаціями й під керівництвом педагога вирішують їх. Залучення дітей до гурткової роботи позашкільної освіти дозволяє школярам з інтелектуальними порушеннями здобути допрофесійні знання, уміння і навички у сфері доступних для цих дітей професій ремісничого та сільськогосподарського спрямування. This manual presents modified programmes of artistic and aesthetic, tourist and local history, and ecological and naturalistic areas of extracurricular education for classes in clubs. In the process of collective, accessible and socially useful activities, students with intellectual disabilities in extracurricular clubs face life situations and solve them under the guidance of a teacher. Involvement of children in extracurricular activities allows students with intellectual disabilities to acquire pre-professional knowledge, skills and abilities in the field of craft and agricultural professions available to these children.
Опис
Ключові слова
модифіковані програми, позашкільна освіта, гурткова робота, школярі, інтелектуальні порушення, modified programmes, out-of-school education, club work, schoolchildren, intellectual disabilities
Цитування
Коваленко В. Є. Модифіковані програми художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого та еколого-натуралістичного напрямів позашкільної освіти (для школярів з інтелектуальними порушеннями)[Електронне видання] : [метод. рек.] / В. Є. Коваленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди.. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 181 с.