Невербальна комунікація як додатковий інструмент підтримки формату дистанційного та змішаного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Авторами розглянуто засоби невербальної комунікації як допоміжні інструменти в нестандартних та нетрадіційних умовах навчання. The authors considered the means of non-verbal communication as auxiliary tools in non-standard and non-traditional learning conditions.
Опис
Ключові слова
невербальна комунікація, дистанційне навчання, змішане навчання, non-verbal communication, distance learning, blended learning
Цитування
Іващенко Т. В. Невербальна комунікація як додатковий інструмент підтримки формату дистанційного та змішаного навчання / Т. В. Іващенко, М. В. Триняк // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 21–23.