ПСИХОМ’ЯЗОВЕ ТРЕНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА-ОРІЄНТУВАЛЬНИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет «ХПІ»
Анотація
Дослідження спрямоване на вивчення впливу психом’язового тренування (ПМТ) на успішність тренувальної та змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів-орієнтувальників, розроблення методики застосування вправ ПМТ як компоненту всебічної тренувальної підготовки та психологічної підготовки безпосередньо перед стартом. The research is aimed at studying the impact of psychomuscular training (PMT) on the success of training and competition activities of skilled orienteers, development of methods of using PMT exercises as a component of comprehensive training and psychological preparation immediately before the start.
Опис
Ключові слова
спортивне орієнтування, психом’язове тренування, психічний стан, orienteering, psychomuscular training, mental state
Цитування
Шип Н. Є. Психом'язове тренування як складова підготовки спортсмена-орієнтувальника / Н. Є. Шип // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 27–28 квіт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 312–315.