ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто використання інформаційних технологій у корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку. Застосування спеціалізованих інформаційних технологій у роботі з дітьми з порушеннями мовлення дозволяє підвищити ефективність корекційного навчання, прискорити процес підготовки дошкільнят до навчання грамоти, попередити появу в них вторинних розладів писемного мовлення. Комп'ютер та гаджети надають широкі можливості використання різних аналізаторних систем у процесі виконання та контролю над діяльністю, він активізує компенсаторні механізми зорового сприйняття. The publication deals with the use of information technologies in correctional work with children with speech development disorders. The use of specialised information technologies in in the work with children with speech disorders allows to increase the effectiveness of correctional education, accelerate the process of preparing preschoolers for learning literacy, and prevent the emergence of secondary disorders of written speech. Computers and gadgets provide ample opportunities to use various analytical systems in the process of performing and controlling activities, it activates compensatory mechanisms of visual perception.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, порушення мовленнєвого розвитку, корекційна робота, логопедія, information technology, speech development disorders, correctional work, speech therapy
Цитування
Радченко Я. А. Використання інформаційних технологій у корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку / Я. А. Радченко, Л. Є. Перетяга // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 138–140.