Вплив антивоєнної пропаганди на формування національної свідомості та опору засобами плакату

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі проведено аналіз досліджень на тему впливу антивоєнної пропаганди, яка може мати значний вплив на формування національної свідомості населення. Для того, щоб зрозуміти позитивні та негативні аспекти пропаганди розглянуто дослідження проведені у різних країнах світу. Також розглянуто особливості та методи проектування плакатів, а саме засоби їх створення і потенційній вплив. The work analyzes research on the impact of anti-war propaganda, it can have a significant impact on the formation of the national consciousness of the population. In order to understand the positive and negative aspects of propaganda, I reviewed studies conducted in different countries of the world. I will also consider the features and methods of poster design, namely the means of their creation and potential impact.
Опис
Ключові слова
антивоєнна пропаганда, формування національної свідомості, фотошоп, проектування, війна, мирний народ, плакати, дизайн, магістерські роботи, магістерські роботи, anti-war propaganda, formation of national consciousness, photoshop, designing, war, peaceful people, cry, design, master's work
Цитування
Александров В. О. Вплив антивоєнної пропаганди на формування національної свідомості та опору засобами плакату / В. О. Александров // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискусії : зб. статей ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. , Харків, 24 берез. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [заг. ред. А. В. Соколової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – С. 126–131.