Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/111
Title: ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ
Authors: Сінопальнікова, Н. М.
Keywords: діти
дошкільна освіта
елементарні математичні уявлення
логіко-математичний розвиток
вади мовлення
дети
дошкольное образование
элементарные математические представления
недостатки речи
логико-математическое развитие
children
preschool education
elementary mathematical representations
disadvantages of speech
logical-mathematical development
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Сінопальнікова Н. М. Особливості логіко-математичного розвитку дітей з вадами мовлення / Н. М. Сінопальнікова // Педагогіка здоров'я : зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 705-708.
Abstract: У статті розглянуто особливості логічно-математичного розвитку дітей з порушеннями мовлення. Вони свідчать, що в основі формування мовленнєвої діяльності та елементарних математичних уявлень, знаходяться одні ті ж самі психічні процеси і мислительні дії. Тому, заняття з формування логіко-математичнго розвитку доцільно інтегрувати з логопедичними заняттями. В статье рассмотрены особенности логически-математического развития детей с нарушениями речи. Они свидетельствуют, что в основе формирования речевой деятельности и элементарных математических представлений, находятся одни те же психические процессы и мыслительные действия. Поэтому, занятия по формированию логико-математического развития целесообразно интегрировать с логопедическими занятиями.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/111
Appears in Collections:Кафедра спеціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сінопальнікова Н. М..doc58.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.