Проблеми в роботі студентів з КНР над виконавським образом у класі постановки голосу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Окреслено проблеми, що виникають у китайських студентів у процесі роботи над виконавським образом вокального твору. Запропоновано розробити на порівняльно-культурологічній основі курси теорії та історії музики Європи, України та Китаю, а також методику роботи над виконавським образом для китайських студентів. The problems that arise for Chinese students in the process of working on the performance image of a vocal piece. It is proposed to develop courses on the theory and history of music of Europe, Ukraine and China on a comparative and cultural basis, as well as a method of working on the performance image of a vocal work for Chinese students.
Опис
Ключові слова
виконавський образ, китайські студенти, вокальна музика Європи, вокальна музика України, вокальна музика Китаю, майбутні вчителі музичного мистецтва, performance image, Chinese students, vocal music of Europe, vocal music of Ukraine, vocal music of China, future music teachers
Цитування
Юр’єва К. А. Проблеми в роботі студентів з КНР над виконавським образом у класі постановки голосу / К. А. Юр’єва, Чжицю Лу // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискуцсії : зб. статей ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. , Харків, 24 берез. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [заг. ред. А. В. Соколової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – С. 93–97.