ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто використання інформаційних технологій під час логопедичних занять, що підвищує мотивацію, так як можна дібрати різні варіанти подання інформації, які викликають інтерес, розвивають творчі здібності, позитивно впливають на різні сторони мови, активізують вищі психічні функції. Розвиток та розширення інформаційного простору спонукає логопедів освоювати нові незвідані простори. Логопеди-новатори якісно працюють онлайн з дітьми-логопатами. The publication discusses the use of information technology during speech therapy sessions, which increases motivation, as it is possible to choose different options for presenting information that arouse interest, develop creativity, and have a positive effect on different aspects of speech, activate higher mental functions. Development and expansion of the information space encourages speech therapists to explore new unexplored spaces. Speech therapists-innovators work efficiently work online with children with speech impairments.
Опис
Ключові слова
корекційна робота, порушення мовлення, інформаційні технології, логопедія, correctional work, speech disorders, information technology, speech therapy
Цитування
Матяш О. М. Використання інноваційних методів у процесі корекційної роботи з дітьми з порушеннями мовлення / О. М. Матяш, Л. Є. Перетяга // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 131–133.