Наукова і педагогічна діяльність першої жінки-офіцера Олени Степанів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена аналізу наукової і педагогічної діяльності першої жінки-офіцера, учасниці національного руху на Галичині початку ХХ ст., військової діячки часів Першої світової війни та Української революції 1917–1921 рр. Олени Іванівни Степанів. Основна увага зосереджується на етапах здобуття нею профільної освіти та її науково-педагогічній діяльності в гімназії сестер Василіанок та Українському (таємному) університеті у Львові. The article is devoted to the analysis of the scientific and pedagogical activity of the first female officer, participant of the national movement in Halych in the early twentieth century, military figure during the First World War and the Ukrainian Revolution of 1917-1921, Olena Stepaniv. The main focus is on the stages of Olena's specialized education and her scientific and pedagogical activities at the Vasylianok Sisters Gymnasium and Lviv (secret) Ukrainian University.
Опис
Ключові слова
Олена Степанів, жінка-офіцер, науково-педагогічна діяльність, історія освіти, жіноча історія, Olena Stepaniv, female officer, scientific and pedagogical activity, history of education, women's history
Цитування
Сопельняк А. С. Наукова і педагогічна діяльність першої жінки-офіцера Олени Степанів / А. С. Сопельняк // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 223–231.