Участь предводителів дворянства у роботі установ просвіти на Слобожанщині

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто роль дворянських корпоративних органів самоврядування в губернії. Визначено, що предводителі дворянства не лише брали активну участь у проведенні реформ, а й продовжували відігравати важливу роль в адміністративно-управлінському житті регіону. Вивчено вплив місцевого дворянства на процеси просвітництва на Слобожанщині, зокрема відкриття університету. The article examines the role of noble corporate bodies of self-government in the province. It was determined that the leaders of the nobility not only actively participated in the implementation of reforms, but also continued to play an important role in the administrative and management life of the region. The influence of the local nobility on the processes of enlightenment in the Slobozhan region, in particular the opening of the university, is studied.
Опис
Ключові слова
предводитель дворянства, дворянство, просвіта, leader of the nobility, nobility, education
Цитування
Розбіцький О. Ю. Участь предводителів дворянства у роботі установ просвіти на Слобожанщині / О. Ю. Розбіцький // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 214–222.