Увіковічення пам’яті про представників науково-освітянської еліти у монументальній скульптурі Харкова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті з’ясовуються на честь яких представників науковоосвітянської еліти встановлено пам’ятники в Харкові, яку роль ці особи відіграли в розвитку міста й України, та як це впливає на формування історичної пам’яті. The article finds out which representatives of the scientific and educational elite have monuments erected in Kharkiv, what role these individuals played in the development of the city and Ukraine, and how this affects the formation of historical memory.
Опис
Ключові слова
історична пам’ять, місця пам’яті, монументальна скульптура, науково-освітянська еліта, пам’ятник, символічний простір міста, historical memory, places of memory, monumental sculpture, scientific and educational elite, monument, symbolic space of the city
Цитування
Гончарова О. С. Увіковічення пам’яті про представників науково-освітянської еліти у монументальній скульптурі Харкова / О. С. Гончарова // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 40–51.