ВІРШОВАНІ ФІЗКУЛЬТУРНІ ХВИЛИНКИ ТА ПАУЗИ ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
У роботі розглянуто можливість використання фізкультурних хвилинок та пауз у формі віршованих загадок з метою профілактики захворювань хребта, перемикання уваги та збереження здоров’я молодших школярів. Наведено приклади віршованих фізкультхвилинок та пауз у формі загадок з казковим сюжетом. The paper considers the possibility of using physical education minutes and pauses in the form of poetic riddles - as a means of preventing diseases of the spine, switching attention and preserving the health of younger schoolchildren. Examples of poetic exercise minutes and pauses in the form of riddles with a fairy-tale plot are given.
Опис
Ключові слова
втома, перерва, увага, збереження здоров’я, школярі, фізкультурні хвилинки та паузи, fatigue, break, attention, preservation of health, schoolchildren, physical culture minutes and pauses
Цитування
Клименченко В. Г. Віршовані фізкультурні хвилинки та паузи як засіб профілактики захворювань молодших школярів / В. Г. Клименченко, І. В. Кривенцова // Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини : зб. тез VІ Всеукр. молод. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 30–31 берез. 2023 р. – Харків : ХДАФК, 2023. – С. 49–52.