Цифровізація дошкільної освіти: реалії та перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором розглянуто цифрову трансформацію дошкільного освітнього середовища з позиції технологій, змісту діяльності, інформаційних ресурсів та комунікативних освітніх моделей, а також структури цифрової грамотності педагога дошкільної освіти. The author considered the digital transformation of the preschool educational environment from the point of view of technologies, content of activities, information resources and communicative educational models, as well as the structure of digital literacy of the preschool teacher.
Опис
Ключові слова
цифровізація освіти, дошкільна освіта, цифрова трансформація, digitization of education, preschool education, digital transformation
Цитування
Танько Т. П. Цифровізація дошкільної освіти: реалії та перспективи / Т. П. Танько // Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 74–77.