ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІІ РІВНЯ В ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування діалогічного мовлення у дітей середнього дошкільного віку з затримкою мовлення в процесі ігрової діяльності. Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку є одним з головних завдань у дошкільному віці. Зважаючи на те, що діти у першу чергу засвоюють діалогічне мовлення, саме рухливі ігри будуть корисними для дошкільників, бо відомо, що гра є основним засобом розвитку дитини дошкільника. The publication deals with the formation of dialogic speech in children of middle preschool age with speech delay in the process of playful activity. The development of coherent speech in preschool children is one of the of the main tasks in preschool age. Given that children primarily learn dialogue speech, it is outdoor games that will be useful for preschoolers, because it is known that play is the main means of child development preschooler's development.
Опис
Ключові слова
формування діалогічного мовлення, розвиток зв’язного мовлення, затримка мовлення, ігрова діяльність, діти середнього дошкільного віку, formation of dialogic speech, development of coherent speech, speech delay, game activity, children of middle preschool age
Цитування
Степаненко Г. В. Формування діалогічного мовлення у дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня в процесі ігрової діяльності / Г. В. Степаненко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 559–562.