Система образів у романі Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета кваліфікаційної роботи – детальна характеристика, аналіз, опис та класифікація системи образів у романі Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу». У роботі розкрито роль жінки-письменниці у сучасному літературному процесі. Визначено особливості письма Оксани Забужко. The purpose of the qualification work is a detailed characterization, analysis, description and classification of the image system in Oksana Zabuzhko's novel "Field Research on Ukrainian Sex". The work reveals the role of a woman writer in the modern literary process. The features of Oksana Zabuzhko's writing are determined.
Опис
Ключові слова
Забужко О. С., українська література, українська проза, Zabuzhko O., Ukrainian literature, Ukrainian prose
Цитування
Сухарєва, А. О. Система образів у романі Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу" : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Українська мова і література) / А. О. Сухарєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2022. – 63 с.
Колекції