ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ТА ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ У РОБОТІ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ II РІВНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто застосування дидактичних ігор як засіб роботи логопеда. Гра, якщо вона правильно організована, більше ніж яка-небудь інша діяльність дозволяє всебічно та з більшою повнотою розвивати самостійність і самодіяльність дошкільників на заняттях з розвитку мовлення залежно від вікових особливостей. The publication deals with the use of didactic games as a means of speech therapist's work. The game, if properly organised, more than any other activity, allows to develop independence and self-activity of preschool children in speech development classes more comprehensively and with greater completeness, depending on age peculiarities.
Опис
Ключові слова
дидактичні ігри, розвиток мовлення, логопедія, діти дошкільного віку, didactic games, speech development, speech therapy, preschool children
Цитування
Демченко Н. О. Використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у роботі з розвитку мовленнєвої активності дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня / Н. О. Демченко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 345–349.