ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ВПРАВ У КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено використання ігрових вправ у корекції мовлення дітей із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення. Мовні ігри допомагають більш ефективно здійснювати заходи для розвитку фонематичного слуху, закріплення правильної вимови звуків, виховання плавної мови, вільної від заїкання. Під час ігор логопед уточнює і закріплює поняття і уявлення дітей, розвиває їх творчу уяву, мислення і мовлення. The publication investigates the use of game exercises in the correction of speech of children with phonetic-phonemic underdevelopment of speech. Language games help to implement measures for the development of phonemic hearing, consolidation of correct pronunciation of sounds, and education of smooth speech free from stuttering more effectively. During the games, the speech therapist clarifies and consolidates the concepts and ideas of children, develops their creative imagination, thinking and speech.
Опис
Ключові слова
діти з особливими потребами, мовні ігри, розвиток мовлення, логопедія, children with special needs, language games, speech development, speech therapy
Цитування
Візенкова Ю. С. Використання ігрових вправ у корекції мовлення дітей із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення / Ю. С. Візенкова // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 318–320.