СУЧАСНІ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ПОДОЛАННЯ НЕДОЛІКІВ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ У ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено розлади аутистичного спектру, що характеризуються порушенням мовленнєвого розвитку, соціальної взаємодії, комунікативних навичок, і як наслідок, відсутністю соціально-емоційної взаємності. Зміст логопедичної допомоги дошкільникам з порушеннями аутистичного спектру повинен складатися з таких напрямів: розвиток мовлення та комунікативних навичок. Сформованість мовлення та комунікативних навичок складають основу соціальної компетентності дитини з аутизмом, їх можна розглядати як інструментарій реалізації провідного завдання логопедичної допомоги особам з розладами аутистичного спектру – соціалізації. The publication examines autism spectrum disorders characterised by impaired speech development, social interaction, communication skills, and, as a result, lack of socio-emotional reciprocity. The content of speech therapy for preschool children with autism spectrum disorders should include the following areas: development of speech and communication skills. Speech and communication skills form the basis of social competence of a child with autism and can be considered as a tool for implementing the main task of speech therapy for people with autism spectrum disorders - socialisation.
Опис
Ключові слова
діти з особливими потребами, аутизм, логопедія, розвиток мовлення, children with special needs, autism, speech therapy, speech development
Цитування
Бондаренко В. В. Сучасні методи і прийоми подолання недоліків мовленнєвого розвитку у дошкільників з порушенням аутистичного спектру / В. В. Бондаренко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 315–318.