Невичерпний скарб. 2023 № 1 (21)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У бюлетені висвітлюються різноманітні аспекти діяльності Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, розкриваються особливості її фондів. У випуску: про наповнення інституційного репозитарію; про відкритий пункт обслуговування користувачів; про представленість бібліотеки у Телеграм; про віртуальні та книжкові виставки; про самоосвіту бібліотекарів; про зустріч з Миколою Томенко; про Харків – світове місто та його видатних українців; про освітню діяльність бібліотеки; про міжнародну співпрацю з Науковою бібліотекою Cardiff Metropolitan University; про патріотизм; про бібліотекарів та гуманітарну допомогу. The bulletin covers various aspects of the activities of the University's Scientific Library, reveals the features of its funds. In the issue: about filling the institutional repository; about an open user service point; about the representation of the library in Telegram; about virtual and book exhibitions; about self-education of librarians; about a meeting with Mykola Tomenko; about Kharkiv - a world city and its outstanding Ukrainians; about the library's educational activities; on international cooperation with the Scientific Library of Cardiff Metropolitan University; about patriotism; about librarians and humanitarian aid.
Опис
Ключові слова
репозитарій, онлайн конференції, обслуговування читачів, Павличко Дмитро, Моторіна Валентина, Стус Василь, патріотизм, міжнародна співпраця, гуманітарна допомога, Cardiff Metropolitan University, Харків, Томенко Микола, самоосвіта бібліотекарів, repository, online conferences, reader service, Dmytro Pavlychko, Valentina Motorina, Vasyl Stus, patriotism, international cooperation, humanitarian help, Kharkiv, Mykola Tomenko, self-education of librarians
Цитування
Невичерпний скарб : електрон. бюл. Наукової б-ки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди : вих. один раз у кв. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наукова б-ка. – 2023. – № 1 (21), берез. – 12 с.