ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕХАНІКИ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Використання електронних технологій у науковій, практичній та теоретичній сфері вивчення механіки. Застосування інновацій на уроках фізики. Розглядається питання сучасного стану освіти в Україні, підвищення ефективності при вивченні та пропонується технологічна модель застосування електронних технологій при вивченні механіки у закладах середньої освіти. Using of electronic technologies in the scientific, practical and theoretical aspects of study mechanics is considered. The use of interactive technologies as a method of increasing the effectiveness of the educational process is proposed.
Опис
Ключові слова
комп’ютер, механіка, мультимедіа, інновація, інтерактивні технології, дослід, наочність, освіта, дослідження, computer, mechanics, multimedia, innovation, interactive technologies, experiment, visualization, education, research
Цитування
Глейзер Н. В. Електронні технології при вивченні механіки у закладах середньої освіти / Н. В. Глейзер, Г. О. Астахова, Л. О. Ларіна // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 295–297.