ПОТЕНЦІАЛ СЕРЕДОВИЩА CONTRUCT У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВАМ ГЕЙМ-РОЗРОБКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто актуальність навчання учнів основам геймрозробки. Схарактеризовані переваги та недоліки браузерного конструктору для створення 2d, 3D-ігор. The theses consider the relevance of teaching students the basics of game development. Characterized advantages and disadvantages of the browser designer for creating 2d, 3D games.
Опис
Ключові слова
гейм-розробка, скриптинг, браузерний конструктор, Construct 3, game development, scripting, browser constructor
Цитування
Гритчин Д. В. Потенціал середовища Contruct у процесі навчання школярів основам гейм-розробки / Д. В. Гритчин, Л. П. Остапенко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 251–252.