Формування системи валеологічних знань дітей старшого дошкільного віку в умовах роботи сучасного закладу дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі розкрито сучасний стан проблеми валеологічної освіти і виховання в науковій, методичній літературі та педагогічній практиці; з’ясовано доступний для сприймання дітей обсяг та зміст знань з валеології; встановлено, які організаційно-педагогічні умови сприяють формуванню системи валеологічних знань у старших дошкільників; розроблено та експериментально перевірено методику роботи з валеологічного виховання дітей і на цій основі запропоновано рекомендації для практичних працівників закладів дошкільної освіти. The master's thesis reveals the current state of the problem of education and upbringing in scientific, methodical literature and pedagogical practice; the scope and content of valeology knowledge available for children's perception has been clarified; it was determined which organizational and pedagogical conditions contribute to the formation of the system of valeological knowledge in older preschoolers; developed and experimentally verified the methodology of work on valeological education of children and on this basis recommendations for practical workers of preschool education institutions were proposed.
Опис
Ключові слова
діти старшого дошкільного віку, валеологічні знання, здоров’я, вихователь, заклад дошкільної освіти, older preschool children, valeological knowledge, health, teacher, preschool education institution
Цитування
Нешко А. Г. Формування системи валеологічних знань дітей старшого дошкільного віку в умовах роботи сучасного закладу дошкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / А. Г. Нешко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 105 с. : табл. + дод.
Колекції