Розвиток монологічного мовлення дітей старшого дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі розкрито теоретичні засади розвитку монологічного мовлення дітей старшого дошкільного віку, представлена авторська методика діагностики і навчання дітей старшого дошкільного віку будувати розповіді з власного досвіду, яка охоплює: конспекти занять з різних розділів програми, лексико-граматичні вправи, ігри. The master's thesis reveals the theoretical foundations of the development of monologue speech of older preschool children, presents the author's method of diagnosis and teaching older preschool children to build stories from their own experience, which includes: lesson notes from various sections of the program, lexical-grammatical exercises, games.
Опис
Ключові слова
діти старшого дошкільного віку, монологічне мовлення, розвиток мовлення, вихователь, заклад дошкільної освіти, older preschool children, monologue speech, speech development, teacher, preschool education institution
Цитування
Попова В. О. Розвиток монологічного мовлення дітей старшого дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / В. О. Попова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 74 с. : табл.
Колекції