ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування емоційного інтелекту у дітей дошкільного віку. У роботі схарактеризовано теоретичні основи проблеми формування емоційного інтелекту у дітей дошкільного віку, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми формування емоційного інтелекту у дітей старшого дошкільного віку; визначено структуру та схарактеризовано особливості формування емоційного інтелекту у дітей старшого дошкільного віку; теоретично обґрунтовано психолого-педагогічні умови та розроблено технологію формування емоційного інтелекту у дітей старшого дошкільного віку; експериментально перевірено дієвість теоретичного обґрунтованої та розробленої технології формування емоційного інтелекту у дітей старшого дошкільного віку. The scientific work is a theoretical and experimental study of the problem of the formation of emotional intelligence in preschool children. The paper characterizes the theoretical foundations of the problem of the formation of emotional intelligence in preschool children, in particular: an analysis of the literature on the problem of the formation of emotional intelligence in older preschool children is carried out; the structure and characteristics of the formation of emotional intelligence in older preschool children are characterized; psychological-pedagogical conditions are theoretically substantiated and the technology of forming emotional intelligence in older preschool children is developed; the effectiveness of the theoretically substantiated and developed technology of forming emotional intelligence in children of older preschool age was experimentally verified.
Опис
Ключові слова
технологія, формування, діти дошкільного віку, заклад дошкільної освіти, навчально-виховний процес, емоційний інтелект, technology, formation, children of preschool age, preschool education institution, educational process, emotional intelligence
Цитування
Позднякова О. В. Технологія формування емоційного інтелекту у дітей дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / О. В. Позднякова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 93 с. : табл. + дод.
Колекції